Marc Márquez ja te l’alta mèdica

En la revisió realitzada a Marc Márquez per l’equip mèdic als 4 mesos de la cirurgia per pseudoartrosi infectada a l’húmer dret, s’ha constatat una evolució clínica molt satisfactòria, amb un evident progrés en el procés de consolidació òssia. En la situació actual es considera que el pacient pot tornar a la competició, assumint el risc raonable implícit a la seva activitat esportiva.